Music Styler – musik i behandlingsrum och solarier

Music Styler används för musik i till exempel behandlingsrum. Kunder och personal har möjligheten att välja den musik som passar bäst för smak och tillfälle.

Music Styler är webbaserad och kan köras på PC, pekplatta eller mobil. Vi skapar en musikhemsida designad enligt ert koncept. Musikurvalet tas fram i samarbete med er.

Naturligtvis är våra bakgrundsmusiktjänster befriade från det tidsödande och kvalitetsmässigt osäkra hanterandet av spellistor.