Pin2 Member – demokratisk musik i gymmet

Musiken i gymmet är en av de frågor som mest engagerar medlemmarna.

Gymmusik, i samarbete med BRP, GymControl och Pastell Data presenterar Pin2 Member, medlemsinfluerad musik i gymmet. Så här fungerar det:

 1. På anläggningens hemsida anger medlemmarna sina musikönskemål genom att svara på några korta frågor om sin musiksmak. Vilka musikstilar gillar du, från vilka årtal vill du höra musik från, viket tempo vill du ha för att bäst inspirera din träning?
 2. När en medlem drar sitt kort/tag på väg in i gymmet aktiveras musikönskemålen.
 3. I gymmet spelas nu musiken som svarar mot önskemålen från alla som tränar och angett sin musikprofil.
 4. Det finns en managementfunktion där ledningen kan filtrera bort oönskad musik under bestämda tider på veckan och dygnet.
 5. Musiken kommer alltid att hålla sig inom gränserna för ledningens policy för vilken musik som skall spelas.

Är en medlem ensam i gymmet och vill höra rock från 1990-talet, i högt tempo och med inslag av svenskt kommer den musiken att spelas. Är det däremot tjugo andra som tränar samtidigt kommer medlemmens musiksmak att vägas i proportion till de andras musikönskemål. Men det kommer alltid att bli lite mer rock, lite mer 90-tal, lite högre tempo och lite svenskt när medlemmen kommer in. Det är bara medlemmar som angett sin musikprofil som räknas.

Med managementfunktionen skapar ledningen en musikprofil i rullande veckoschema. Profilen anger de gränser som medlemmarnas önskemål skall hållas inom. Passar inte Hårdrock klockan 8 på morgonen eller Dansband klockan 19 på kvällen, filtreras de önskemålen bort. Även tempot på musiken hålls inom de av ledningen beslutade gränserna.

 1. Klagomålen på musiken reduceras till ett minimum. Den som inte angett sin musikprofil kan inget att säga. Har en medlem angett sin profil, men ”fel” musik spelas, beror det på att de andra som tränar samtidigt har en annan musiksmak.
 2. Det behövs ingen personal som försöker fundera ut vad medlemmarna gillar för musikstil. Det sköter medlemmarna själva.
 3. Ökad medlemstillfredsställelse. Någon lyssnar på mig som medlem, bryr sig om vad jag tycker.

Gymmusik hjälper till att komma igång och tillhandahåller informationsmaterial, till exempel jinglar. Det tar cirka en timma att starta upp, efter det är musiken självstyrande.

Medlemsstyrd musik är naturligtvis också ett försäljningsargument som attraherar nya medlemmar. Gymmusik delar med sig av material som kan användas i marknadsföringen.

Gymmusiks tjänster för inspirationsmusik har följande grundfunktioner:

 • Automatisk ljudvolymreglering över dagen och veckan
 • Upp till fem ljudzoner med olika musik från samma dator (som kan användas för andra uppgifter)
 • Planera in ljudmeddelanden för till exempel stängning
 • Koppla till Haspla kampanjfunktion för ljudreklam