Set4Play Enterprise – Effektivitet och kvalitet i passverksamheten

Tjänsten Set4Play Enterprise är en effektiv och kostnadsbesparande helhetslösning för att producera och distribuera passmusikmixar samt koreografiinformation (text, video, ljud, utbildningsstöd) till många instruktörer. Naturligtvis handlar det om mobila verktyg!

Med många instruktörer i organisationen blir administrationen och planeringen ofta ett bekymmer. Set4Play Enterprise är ett effektivt verktyg för att skapa musik och inlärningsmaterial som sedan snabbt och enkelt distribueras till samtliga instruktörer i organisationen.

Set4Play Enterprise hanterar musik och koreografi från externa leverantörer men också egenproducerade mixar. Instruktörerna behöver bara sin mobil för att ta del av koreografiinformation (text, video, ljud etc) som underlättar inlärningen. Enkelt väljer instruktören vilka mixar som skall spelas upp i appar för Android och iPhone enheter. Uppspelning offline med koreografistöd och utmärkt ljudkvalitet.

Om så önskas kan hela eller delar av förses med skyddande lösenord.

Set4Play Enterprise kan kombineras med Set4Play Passmusiktjänst för de organisationer som önskar jobba med både förkoreograferade pass och möjligheter för instruktörerna att göra egna pass.